alphaJET mondokonsumtionsräknare

Sänk dina kostnader genom den mycket lägsta konsumtionen på marknaden!

Ange dina uppgifter så ser du omedelbart kostnaden per 1 000 tryck.

90 chars left

* Calculation is based on an ambient temperature of 20°C and average consumption values