• Kvalitet

    Vårt löfte: Du kan lita på oss.

Certifiering enligt DIN EN ISO 9001:2015

Vårt ständiga och ihärdiga arbete med kvalitet säkerställer kontinuerlig förbättring av produkter, tjänster och interna processer.

Med denna certifiering bevisar Koenig & Bauer Coding GmbH för sina affärspartners att de uppfyller kraven i den internationella standarden ISO 9001.

Koenig & Bauer Coding GmbH:s kvalitetsstyrningssystem har granskats och certifierats av det oberoende certifieringsföretaget DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen).

Härigenom har alla sektorer inom Koenig & Bauer Coding GmbH:s processer och driftssekvenser för utveckling, produktion, försäljning och service av märksystem samt motsvarande för förbrukningsvaror som granskats enligt vissa kriterier.

Ladda ned certifikat