Garanterade kvalitetsprocesser inom livsmedelsindustrin

4PL och alphaJET DPS-certifierade enheter


4PL | DPS-certifierad enhet

Onprove hjälper tillverkande företag inom livsmedelsindustrin att skapa en framtidssäker process genom att intelligent designa och konsekvent genomföra förbättringar. En av Onproves lösningar är implementeringen av deras egen Manufacturing Execution System (MES) mjukvara som kallas DPS.
Genom systemintegrationen mellan DPS och Koenig & Bauers utskriftskontroll kan data exakt appliceras från produktionsordern på produkten, förpackningen, kartongen eller pallen. Med DPS, som ger centraliserad kontroll och dataåterkoppling, kan tillverkare ytterligare digitalisera och standardisera sina processer samtidigt som de säkerställer kvalitet.

 

4PL | DPS-certifierad enhet

4PL Print & Apply-lösningar är kvalificerade som DPS-certifierade enheter. Detta innebär att dessa standard- eller kundspecifikt designade Print & Apply-lösningar sömlöst kommunicerar med DPS.

Genom att automatiskt applicera korrekt data från produktionsordern på produkten, förpackningen, kartongen eller pallen säkerställs kvalitetssäkring genom hela produktions- och förpackningslinjen.

Detaljer

  • 4PL Print & Apply Rotary applicator with blow function

  • Inline unik datamärkning Data handling via DPS (MES software)

  • Learn more: www.onprove.nl