Gwarantowana wysoka jakość usług w przemyśle spożywczym

4PL i alphaJET to urządzenia z certyfikatem DPS


4PL | rządzenie z certyfikatem DPS

Firma Onprove pomaga liniom produkcyjnym z branży spożywczej w tworzeniu przyszłościowych procesów poprzez inteligentne projektowanie i konsekwentne wprowadzanie innowacji. Jednym z rozwiązań Onprove jest wdrożenie własnego oprogramowania Manufacturing Execution System (MES) o nazwie DPS.

Dzięki integracji systemu DPS z systemem kontroli Koenig & Bauer, dane mogą być dokładnie nanoszone ze zlecenia produkcyjnego na produkt, opakowanie, karton lub paletę. Dzięki DPS, który zapewnia scentralizowaną kontrolę i informacje zwrotne o danych, producenci mogą dalej digitalizować i standaryzować swoje procesy, zapewniając jednocześnie wysoką jakość.

 

4PL | Urządzenie z certyfikatem DPS

Rozwiązania 4PL Print & Apply są kwalifikowane jako urządzenia certyfikowane przez DPS. Oznacza to, że standardowe lub zaprojektowane specjalnie dla klienta rozwiązania Print & Apply bezproblemowo łączą się z DPS.

Automatyczne nanoszenie prawidłowych danych ze zlecenia produkcyjnego na produkt, opakowanie, karton lub paletę zapewnia efektywne ułatwienie procesu na całej linii produkcyjnej.

Szczegóły

  • 4PL Print & Apply Rotary applicator with blow function

  • Unikatowe etykietowanie danych w linii Data handling via DPS (MES software)

  • Learn more: www.onprove.nl